νέμετε

νέμετε
νέμω
deal out
pres imperat act 2nd pl
νέμω
deal out
pres ind act 2nd pl
νέμω
deal out
imperf ind act 2nd pl (homeric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • νέμεθ' — νέμετε , νέμω deal out pres imperat act 2nd pl νέμετε , νέμω deal out pres ind act 2nd pl νέμεται , νέμω deal out pres ind mp 3rd sg νέμετο , νέμω deal out imperf ind mp 3rd sg (homeric ionic) νέμετε , νέμω deal out imperf ind act 2nd pl (homeric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • νέμετ' — νέμετε , νέμω deal out pres imperat act 2nd pl νέμετε , νέμω deal out pres ind act 2nd pl νέμεται , νέμω deal out pres ind mp 3rd sg νέμετο , νέμω deal out imperf ind mp 3rd sg (homeric ionic) νέμετε , νέμω deal out imperf ind act 2nd pl (homeric …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”